Ce nu ai fi crezut sa citesti vreodata despre relatii…

În fiecare zi vezi în diverse reviste sfaturi despre cum sã cuceresti bãrbatul care-þi place, cum sã-l faci sã-þi declare dragoste vesnicã si sã-þi punã inelul pe deget, iar apoi urmeazã lunga listã cu sfaturi despre cum sã fii drãgutã si docilã cu el ca sã obtii toate astea. Gresit!


Docilitatea te va duce doar pânã în patul unui bãrbat, nu si la o familie clãditã împreunã cu el. De asemenea, dacã îþi doreºti sã arãþi ce poþi ºi sã fii profesionistã în pat ca “sã-l dai pe spate”, îþi recomand sã te mai gândeºti o datã, pentru cã …compatibilitatea e bunã doar la transfuzii de sânge… Aºa cã fii tu însãþi! Abilitãþile tale sexuale poate îl vor aduce în patul tãu mai mult de o datã, dar atât, nimic mai mult, de o relaþie serioasã nici nu poate fii vorba.

Dacã crezi cã va apãrea prinþul pe cal alb ºi te va lua de soþie doar pentru cã araþi bine, cã þi-ai investit toþi banii în haine ºi accesorii, chiar dacã eºti plinã de datorii, fiþe, istericale ºi depresii ºi cã el îþi va rezolva toate aceste probleme mai gândeºte-te o datã – hai sã fim serioºi! Þine minte cã haina nu-l face pe om, dar þinuta, prestanþa, cultura, atitudinea, strãlucirea – DA!

Persoana înþeleaptã este cea care creeazã armonie între cap, inimã ºi corp. Femeia este întotdeauna cea care încearcã sã se ascundã, iar bãrbatul este cel care cautã. Pentru el cãutarea e o provocare. Bãrbatul cautã, convinge, scrie scrisori de dragoste, trimite cadouri ºi face tot ce-i stã în putere; însã o datã ce e satisfãcut sexual, începe sã nu-l mai intereseze.

Competenþa este lucrul cel mai atractiv la o femeie. Un bãrbat care doreºte o relaþie serioasã se va uita mai întâi la competenþa femeii. El este chiar mai pretenþios ºi chiar mai materialist decât tine. De soþie îºi va alege acea femeie care e capabilã sã îi conducã casa, sã îi creascã copiii, sã câºtige proprii bani ºi care sã-l ajute ºi sã-l sprijine la nevoie. Daca ai crezut altceva – ghinion!

Important este sã te respecþi tu în primul rând, apoi te va respecta ºi el, iar dacã nu o face – lasã-l! Nu ai pierdut nimic. De asemenea, un bãrbat care þi se va simþi inferior nu va ºtii sã te aprecieze, pentru cã e prea ocupat cu propriile frustrãri – uitã-l!

Mai mult decât sex ºi bani oamenii îºi doresc sã li se recunoascã valoarea ºi sã fie apreciaþi. Dacã-l iubeºti aratã-i cã-l apreciezi ori de câte ori ai ocazia, fãrã sã-þi fie teamã cã e prea mult sau cã te repeþi. În viaþa de zi cu zi nu-þi cere scuze pentru cã ai o anumitã pãrere, dacã vei trãi aºa vei avea remuºcãri pentru scuzele cerute.

Bãrbaþii adorã femeile puternice, deºtepte, sexy, de care sã fie mândrii în fiecare secundã, iar ca sã deosebeascã o FEMEIE de restul, nu þine de noroc, ci de chimie ºi bun simþ. Doar ea va avea acces la inima lui. Pe “celelalte” bãrbaþii le vãd, le au sau le resping. Vorbim aici de standarde, cine judecã superficial îºi asumã riscuri mari ºi pierderi pe mãsurã.

Dacã îi doreºti fericirea din tot sufletul, chiar dacã fericirea lui e alãturi de altcineva, dacã simpla lui prezenþã în apropierea ta te face sã te simþi bine, dacã simþi cã afarã e soare (chiar dacã plouã) pentru simplul motiv cã l-ai întâlnit, cã aþi vorbit la telefon sau cã þi-a dat un mesaj – felicitãri! Înseamnã cã iubeºti necondiþionat.

Întrebarea care “se cere” este – ai puterea asta, poþi iubi necondiþionat…?